Over de app

Deze wandeling is ontwikkeld door Museum Kennemerland als onderdeel van het Leefstijlakkoord van de gemeente Beverwijk. De wandeling is voor iedereen vrij beschikbaar.

Samen met het Kindcentrum De Sparkel, Beverwijk Fit & Actief, de projectgroep De kern van Kennemerland en het bedrijf DoodleSoft is gewerkt aan een mooi concept: ‘Rondje om in jouw buurt’.